Tel. 02 460 06 65

UW PARTNER IN RECHT

AANSPRAKELIJKHEIDS EN VERZEKERINGSRECHT

Een ongeval schuilt steeds in een klein hoekje, doch kan zware gevolgen hebben

AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT

Een ongeval schuilt steeds in een klein hoekje, doch kan zware gevolgen hebben.

Een ongeval schuilt steeds in een klein hoekje, doch kan zware gevolgen hebben. U kan zelf schade hebben geleden ingevolge de fout van een derde, doch u kan anderzijds zelf een fout hebben begaan waardoor een derde schade heeft opgelopen. Dit betreft de buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van art. 1382 B.W.

In beide hypotheses kunt u rekenen op de bijstand van onze advocaten. In deze procedures is er meestal tussenkomst van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Anderzijds kunt u ook geconfronteerd worden met contractuele aansprakelijkheid. Uzelf of uw contractpartner kunnen in gebreke blijven een overeenkomst uit te voeren zoals afgesproken, waardoor er schade ontstaat in hoofde van de andere partij.

Ook in deze gevallen kunnen onze advocaten u uiteraard bijstaan.

WIJ ZIJN HIER OM U TE HELPEN

ONLINE ADVIES