Tel. 02 460 06 65

UW PARTNER IN RECHT

PERSONEN EN FAMILIERECHT

Het juiste evenwicht tussen bemiddeling, onderhandeling en gerechtelijke procedure

PERSONENRECHT & FAMILIERECHT

Wij nemen dan ook de tijd om in de eerste plaats te luisteren alvorens u met advies en daad bij te staan.

Wanneer u met een familiaal geschil geconfronteerd wordt, bent u meestal niet enkel op zoek naar juridische antwoorden, doch ook vaak naar een luisterend oor. Wij nemen dan ook de tijd om in de eerste plaats te luisteren alvorens u met advies en daad bij te staan.

Zeker in deze gevoelige materie trachten we steeds te streven naar het juiste evenwicht tussen bemiddeling, onderhandeling en gerechtelijke procedure. U zal in ons een medestander vinden in een eventuele procedure en u op voorhand een realistische inschatting geven van de haalbaarheid en slaagkansen van uw verzoek.

Wij kunnen u specifiek bijstaan in volgende materies:

 • Familierecht
  • Afstamming en adoptie
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling
  • Onderhoudsverplichtingen
  • Samenwoning, huwelijk
  • Echtscheiding
  • Voogdij

 • Jeugdrecht
  • Problematische opvoedingssituaties
  • Misdrijven gepleegd door een minderjarige

 • Personenrecht
  • Staat en bekwaamheid van de persoon
  • Naam en nationaliteit
  • Persoonlijkheidsrechten
  • Civielrechtelijke beschermingsstatuten (o.a. voorlopig bewind, verlengde minderjarigheid, …)

 • Vereffening en verdeling
  • zowel na echtscheiding als na beëindiging van wettelijke en feitelijke samenwoning

WIJ ZIJN HIER OM U TE HELPEN

ONLINE ADVIES